بسم الله الرحمن الرحيم

ديشب در حين اينکه به مطالعه ديدگاه سید حيدر آملی پيرامون خلافت کبری مشغول بودم نگاهم به پاورقی کتاب افتاد که نگارنده در شرح حال اين عارف فرهيخته به قلم طبع آراسته بود و زوايائی از زندگی اين عالم فرزانه را برای تشنگان آب زلال علوم و معارف روشن کرده بود.

مولف ابتدا به سير آفاتی و چگونگی جذبه ربانی سید و حوادث و اتفاقاتی که در اين راه برای او پيش آمده اشاره ميکند که بسيار جالب و در خور تامل است و سپس به سير انفسی و مرگ ارادی سيد اشاره ای دارد که قسمتی از آن را برای دوستان در وبلاگ قرار ميدهم، باشد که تنبه و تلنگری باشد برای نفس کثيف اين حقير برای پيمودن راه آن اوليای بزرگ و دور شدن از رزائل اخلاقی و قرار گرفتن در مسير صراط مستقيم...

و اين مطلبی است که ايشان در مقدمه شرح فصوص خويش و در دنباله حالات خود آورده اند:

در هر صورت به حالت سلوک مدتی در اصفهان ماندم،و هنگامی که نيت عزيمت به بغداد را برای زيارت اولياء و مشايخ آن ديار و زيارت خانه خدا به نيت حج واجب،و ساکن گرديدن برای هميشه در کنار آن خانه الهی نمودم،

ناگاه شبی در خواب مشاهده نمودم که در ميان بازار بزازان ايستاده ، و بدن خود را در حالی که مرده و به کفن سفيدی پوشيده شده ميديدم،که به درازا بر زمين افتاده و من در حالی که جويای علت اين عمل بودم،در عين حال از چگونگی اين امر نيز متعجب،که هم ايستاده و هم مرده بر زمين افتاده ام،

در اين حال بود که بيدار شدم ،و اين ابتدای موت ارادی و سلوک روحانی من بود،همان مرگی که پيامبرصل الله عليه وآله وسلم فرمود: بميريد پيش از آنکه بميريد((موتو قبل ان تموتوا)) و همان که حکيم ميفرمايد:به اراده خود بمير تا طبعا زنده شوی، و خداوند ميفرمايد:آن کس که مرده بود و زنده اش کرديم و برای او نوری قرار داديم که به کمک آن در ميان مردمان راه ميرود،با کسی که صفت وی در ظلمات بودن است و از آن بيرون شدنی نيست چگونه همانند تواند بود؟((او من کان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا يمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منها))انعام/۱۲۳

 

 

 

نوشته شده توسط علي در چهارشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٤ ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران ()

بسم الله الرحمن الرحيم

نکته۵۶۶:هر کسی سفره خود و مهمان سفره خود است!و بعباره ديگر:هر کس زارع و مزرعه خودش است و نيات و علوم و اعمالش بذرهايش بنگر تا در مزرعه خويش چه کاشته ای که علی التحقيق علم و عالم و معلوم و عمل و عامل و معمول اتحاد وجودی دارندو آن توئی!!!در قول حضرت رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم:الدنيا مزرعه الاخره و در کلام جناب وصی عليه السلام به حارث همدانی:انت مع من احببت و نظائر اينگونه احاديث صادر از اهل بيت عصمت و وحی دقت کن.

نکته۳۴۱:رسول خاتم صلی الله عليه وآله فرمود:شرالعمی عمی القلب،يعنی بدترين کوری کوری دل است چه کور چشم از مشاهده خلق محروم است و کور چشم دل از مشاهده حق.

نوشته شده توسط علي در شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٤ ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران ()