بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ اکبر محی الدين ابن عربی در باب صد و سی و ششم فتوحات مکيه در بيان معرفت مقام صدق مينويسد:

الصدق شدة و صلابة فی الدين و الغيرة لله من احواله و هو قوة الايمان

يعنی؛صدق شدت و صلابت دينی است.صدق غيرت ورزی الهی است در احوال خويش.صدق از قوت ايمان است.

ميزان اتم صدق چيست؟

امام صادق -عليه السلام- می فرمايد:

((من صدق لسانه زکی عمله))

يعنی؛هر که زبانش راست باشد کردارش پاک است.

سلطان العارفين اميرالمومنين-عليه السلام- در بيان نسبت صدق و يقين می فرمايد:

((الصدق لباس اليقين))

نوشته شده توسط علي در دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤ ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران ()