۱-مرحوم آخوند مولی حسين قلی همدانی-رضوان الله تعالی عليه-در حکمت از شاگردان مرحوم حکيم ملاهادی سبزواری است ، و در عرفان و سلوک از شاگردان مرحوم سيد علی شوشتری.جناب آخوند ملا حسينقلی بعد از بيست و دو سال سير و سلوک نتيجه گرفت و به مقصود رسيد. وخود آنجناب گفت در عدم وصول به مراد سخت گرفته بودم تا روزی در نجف در جائی(گويا در گوشه ايوانی)نشسته بودم،ديدم کبوتری بر زمين نشست و پاره نانی بسيار خشکيده را به منقار گرفت و هر چه نوک مي زد خورد نميشد،نان را ترک گفت و پرواز کرد و برفت؛پس از چندی بازگشت به سراغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را نوک زد و شکسته نشد،باز برگشت و بعد از چندی آمد و بالاخره آن تکه نان را با منقارش خورد کرد و بخورد،از اين عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همت می بايد. فتامل
چند وقت پیش منزل حاج آقای جاودان مجلسی بود ایشان در باره جهنم صفات و جهنم اعمال و کوشش برای رسیدن به بهشت صفات صحبت می کردند ایشان در بیان عزم و اراده در این راه می فرمودند که جوانی پس از دو روز (مثلا سه چهار ماه) آنقدر خسته شده بود که گریه کنان پای منزل ما التماس می کرد!!!

نوشته شده توسط علي در شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤ ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران ()